Kerstpakketten

Wilt u ons helpen? Word donateur.

Onze Sint Vincentiusvereniging in Gouda zorgt er samen met de Parochiële Caritas Instelling Gouda (PCI)voor dat in de week voor Kerstmis 150 gezinnen en alleenstaanden verrast worden met een mooi kerstpakket. Het betreft gezinnen en alleenstaande ouderen die zich financieel nauwelijks staande kunnen houden.

De inhoud van de kerstpakketten bestaat bijna geheel uit bruikbare levensmiddelen. Geen overbodige luxe artikelen, maar wel feestelijk ingepakt en bijvoorbeeld voorzien van een prachtige sfeerkaars.

Arme gezinnen of alleenstaanden.

Vincentius Gouda en PCI hebben met sociaal-maatschappelijke instanties contact over arme gezinnen of (vaak eenzame) alleenstaanden. Uit het oogpunt van sociale bewogenheid en zorg voor de medemens, die om welke reden dan ook, tot de categorie minima gerekend moeten worden is destijds het initiatief ontstaan hen rond de kerstdagen een kleine attentie extra te geven, zodat ook voor hen de kerstdagen iets feestelijks hebben, waarbij de zorgen om voorziening in de eerste levensbehoeften even wat kunnen worden losgelaten.

In het vroege najaar worden sociaal-maatschappelijke organisaties in Gouda en de regio uitgenodigd om namen door te geven van mensen met een minimum-inkomen die met kerstmis wel iets extra’s kunnen gebruiken. Cliënten van de voedselbank ontvangen daar al een kerstpakket en komen dus niet in aanmerking. Particulieren kunnen geen kerstpakket aanvragen,  ook niet voor iemand anders. Alle aanvragen lopen via organisaties als Sociaal Team, Reakt, Gemiva, Intercultureel Krimpenerwaard etc.

Uitvoering van het project.

In de week voor Kerstmis worden de pakketten door vrijwilligers/chauffeurs bij de geselecteerde adressen overhandigd.

Mensen die bereid zijn om te helpen inpakken en/of pakketten uit te rijden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden per mail via info@vincentiusgouda.nl

Sponsor gevraagd.

Ieder jaar proberen we een sponsor te vinden die een bedrag van € 2500,- voor dit doel beschikbaar stelt. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor particulieren om te sponsoren met een klein bedrag voor het bestrijden van alle kosten die met de actie gepaard gaan. Met een persoonlijke bijdrage van € 25,- sponsort u in principe al een pakket. Maar ook kleinere bedragen zijn natuurlijk welkom.

Men kan zich telefonisch aanmelden (zie pagina contact algemeen) of een rechtstreekse overschrijving doen naar het bankrekeningnummer NL58INGB0005644958 Sint Vincentiusvereniging Gouda onder vermelding van “kerstpakkettenactie”.