Privacy

Wilt u ons helpen? Word donateur.

Privacy-statement

Vincentius Gouda verwerkt persoonsgegevens, om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. De AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) trad op 25 mei 2018 in werking en kwam in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. Vincentius Gouda gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij ze, zodat anderen die gegevens niet in kunnen zien. Vincentius Gouda zal persoonsgegevens alleen in uitzonderlijke gevallen doorgeven aan anderen, zoals dat geregeld is in wet- en regelgeving. Op het moment dat persoonsgegevens niet meer nodig zijn zal Vincentius Gouda deze, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent bewaartermijnen, vernietigen. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy statement, zonder voorafgaande mededelingen, aan te passen en te wijzigen.